ARHIVA BROJEVA

Pravila konkurencije i državna pomoć u poslovanju privatnih subjekata

Prof. dr Velisav Marković,
Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd

PRAVILA KONKURENCIJE

Pojam konkurencije i povreda konkurencije

Konkurencija je bitan atribut tržišta, a tržište osnovni uslov konkurencije. Konkurencija predstavlja proces i mehanizam međusobne utakmice tržišnih subjekata u cilju ostvarivanja povoljnijih uslova poslovanja, prodaje roba, realizacije dobiti, proširenja tržišta i dr.

Povredom konkurencije smatraju se akti ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.2

Navedeni akti ili radnje učesnika na tržištu mogu biti restriktivni sporazumi i dominantan položaj.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa