ARHIVA BROJEVA

Prava hipotekarnih poverilaca

Mihajlo Živković,
viši stručni saradnik u Raiffeisen banci Beograd

1. UVOD

U okvirima dinamične tržišne privrede, pogotovu u slučaju izražene dužničke krize, gde je naplata potraživanja zaista pred teškim ispitom, veoma značajno za svakog poverioca je da što kvalitetnije obezbedi svoje potraživanje. Plus cautionis in re est, quam in persona. Svako potraživanje u sebi krije izvesnu dozu nesigurnosti, a reč je o inherentoj, urođenoj nesigurnosti. I dalje u ušima poverilaca odzvanjaju teške ali istinite reči Valtazara Bogišića: "Dok god dug namiren nije, među tobom i stvarju koja ti je na dugu, nalazi se dužnik, njegova volja, hoće li ili neće izvršiti što je dužan. Ti, istina, možeš dužnika sudom goniti da dug namiri, ali tu treba parničenja; treba ako se dužnik nećka, ili udara s koje bilo strane na dug ili njegovu zakonitost, da sud i njegove razloge uporedi s tvojim razlozima i dokazima, te da parnicu riješi. Pa, i kad se parnica svrši povoljnom za tebe presudom, još je moguće da nedostigneš ono što želiš, jer se i tada još ne zna hoće li ti stvar, o kojoj je u presudi riječ, zbilja do ruka doći, ili će to kakva zaprjeka osujetiti (na pr. dužnik međutim umre, predigne u daleke zemlje it.d.)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa