ARHIVA BROJEVA

Postupak zaštite od zlostavljanja na radu kod poslodavca

Mr. Vesna Bilbija,
Javno preduzeće "Pošta Srbije",
Radna jedinica poštanskog saobraćaja "Subotica"

1. Uvod

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 36/2010, dalje u tekstu ZSZR) u primeni je četiri godine. Zakon je predvideo da će pravila ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu propisati ministar nadležan za rad i to u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tog zakona. U vezi s tim je propisano da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu (čl. 28, 38, 39. ZSZR). Donošenjem Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih, u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 62/2010, dalje u tekstu Pravilnik) u Republici Srbiji su se stvorili uslovi za operacionalizaciju zaštite od mobinga. Prednost posebnog zakona je podizanje svesti o sistemskoj štetnosti mobinga i kažnjivosti, kao i o neophodnosti preventive koja bi predupredila ovu pojavu i unela red u oblast veoma poremećenih radnopravnih odnosa1. Donošenje lex spacialis koji uređuje problematiku mobinga bilo je neizbežno. Usledio je veliki broj usmenih rasprava i pisanih radova na temu mobinga među stručnjacima2, autori su se složili da je ova tema aktuelna i o njoj se mnogo piše i govori3, a pojedini su u vezi sa tim, lepo zaključili da o mobingu ima toliko mnogo govornika, a toliko malo slušatelja4. U svom prvom delu, ZSZR sadrži osnovne odredbe, u drugom prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u vezi sa zlostavljanjem, a treći deo utvrđuje postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca. Sudska zaštita regulisana je u četvrom delu. Peti deo ZSZR je nadzor nad sprovođenjem zakona, šesti su kaznene odredbe, a prelazne i završne odredbe sedmi.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa