ARHIVA BROJEVA

Posledice raskida ugovora - analiza jednog slučaja

Mr Mihajlo Živković

Predmet ovog rada je analiza jednog slučaja u sudskoj praksi u kojem je dva puta po reviziji odlučivao Vrhovni sud Srbije. Reč je o rešenju Vrhovnog suda Srbije (Rev. 226/05 od 19.5.2005. godine) kojim su ukinute presude prvostepenog Opštinskog suda u Mladenovcu (P.151/00 od 23.6.2003. godine) i drugostepenog Okružnog suda u Beogradu (Gž. 506/04 od 12.10.2004. godine), kao i o presudi Vrhovnog suda Srbije Rev. 1854/08 od 26.02.2009. godine kojom je preinačena presuda Okružnog suda u Beogradu broj Gž. 11602/07 od 29.01.2008. godine i dopunska presuda Opštinskog suda u Mladenovcu P 661/05 od 03.07.2007. godine. Iako su odluke sudova nekoliko godina stare, pitanja koja su se prilikom njihovih donošenja postavljala su i dalje aktuelna.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa