ARHIVA BROJEVA

Poseban postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

Mladen Nikolić,
sudija Privrednog apelacionog suda

Prof. dr Nebojša Šarkić,
Pravni fakultet Univerziteta Union

Uvod

Obavljanje komunalnih delatnosti, kao delatnosti od opšteg interesa ima gotovo presudan uticaj na ostvarenje osnovnih životnih potreba fizičkih i pravnih lica (čl. 2. i 3. Zakona o komunalnim delatnostima "Sl. glasnik RS", broj 88/11). Uspešno obavljanje ovih delatnosti, što podrazumeva blagovremeno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga korisnicima, uslovljeno je i uspešnom i blagovremenom naplatom cene, koju su korisnici usluga dužni da plaćaju vršiocima komunalne delatnosti.

Zbog kraćeg roka zastarelosti potraživanja, koja se odnose na pružene usluge iz oblasti komunalnih delatnosti (jedna do tri godine) (čl. 378. i 374. Zakona o obligacionim odnosima) javna preduzeća, ili privredna društva koja ih pružaju, moraju da se blagovremeno obraćaju sudu radi ostvarenja nenaplaćenih potraživanja. To čine podnoseći predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, kako protiv fizičkih lica, tako i protiv pravnih lica.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa