ARHIVA BROJEVA

Poruke - Dvadeset četvrti susret Pravnika u privredi Srbije

(Vrnjačka Banja, 19-21. maj 2015. godine)

P O R U K E

1.    Danas, kao i početkom devetnaestog veka, u strukovnoj pravničkoj javnosti postoji velika podeljenost između pristalica "pokreta kodifikacije", koji iznedruje akte kodifikacije – zakonike, i protivnika ovog pokreta – antikodifikatora. Najpre, u prilog kodifikacije svakako ide: pravljenje pravnih spomenika trajnije vrednosti, koji obeležavaju jedno duže vreme, dižući nivo pravne svesti i kulture, a time i nivo pravne sigurnosti i vršeći snažan uticaj na pravne kulture bližeg ili daljeg okruženja. S druge strane, protiv kodifikacije, posebno u trgovinskopravnoj materiji, mogla bi se istaći dinamika poslovnog života, koja ne trpi zakonske fiksacije čvršćih zakonskih pravila, koja se kao takva teže menjaju i time mogu da budu kočnica poslovnih potreba i, umesto da služe logici razvoja, upravo su suprotna logici života i njegova kočnica. Pravnici u privredi dominantnog su uverenja da kodifikaciju građanskog prava Srbije treba nastaviti donošenjem Građanskog zakonika na osnovama postojećeg Nacrta Radne grupe imenovane Odlukom Vlade Republike Srbije. Ovim se u uslovima "desuverenizacije" pojačane globalizacijom tržišta jača "resuvenerizacija", što je nesumnjiv prilaz mnogih država iz okruženja (Rusija, Češka, Rumunija, Mađarska i dr.), koje su poslednjih godina donele svoje građanske zakonike.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa