ARHIVA BROJEVA

Poreska utaja kao poresko krivično delo

Prof. dr Ranko Sokolović,
Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd

Krivična dela, privredni prestupi i prekršaji kao vrste delikata prisutna u okvirima sistema kaznenog prava, nezaobilazni su deo u oblasti uređenja i zaštite poreskog sistema Republike Srbije. Obavljanje privredne delatnosti izvan zakonskih okvira ima za posledicu različite vrste delikata, zavisno od svojstva učinioca, veličine prouzrokovane štete na obim naplaćenih javnih prihoda, vrste izbegnutih poreskih davanja i dr. Poreska utaja, kao jedan od najznačajnijih oblika poreske evazije, predstavlja osnovno fiskalno krivično delo u savremenom zakonodavstvu, o čijim karakteristikama, istorijskom razvoju, metodici otkrivanja i dokazivanja i uporednopravnim rešenjima u praksi govori i ovaj rad. Rad je zasnovan na domaćoj i inostranoj zakonskoj i teorijskoj literaturi, sudskoj i kriminalističkoj praksi i predstavlja jedinstveni pokušaj da se u sažetom obliku analizira poreski delikt utaje poreza u pravnom sistemu Republike Srbije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa