ARHIVA BROJEVA

Politička stranka kao predlagač izborne liste

Ljubodrag Pljakić,
dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

 

O izbornim sporovima

Izborne sporove na svim nivoima - parlamentarne, predsedničke, pokrajinske i lokalne sudi Upravni sud. Nadležnost ovog suda, kao specijalizovanog, određena je Zakonom o uređenju sudova, za kontrolu svih akata i pojedinačnih pravnih akata za koje nije nadležan drugi sud. U izbornom pravu, nadležnost je određena posebnim zakonima. Takvo rešenje je napredak u odnosu na ranija rešenja nadležnosti Vrhovnog suda Srbije i okružnih sudova. Ipak, osnovna manjkavost Zakona o uređenju sudova je u nedostatku sistema upravnog sudstva, još uže specijalizacije za pojedine vrste sporova i posebno žalbenog suda koji bi odlučivao po žalbama na odluke Upravnog suda i tih specijalizovanih sudova (nadležnost Vrhovnog kasacionog suda po vanrednim pravnim sredstvima je jako ograničena). Nepostojanje žalbenog suda u ovoj materiji u Zakonu o uređenju sudova, uslovilo je izostanak žalbe kao redovnog pravnog sredstva u aktuelnom Zakonu o upravnim sporovima.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa