ARHIVA BROJEVA

Pitanje hijerarhije propisa - kaznene odredbe gradske odluke o komunalnom redu i Zakon o prekršajima

Sunčica Savić,
sudija Prekršajnog suda u Beogradu

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 11. aprila 2011. godine donela je Odluku o komunalnom redu, koja je objavljena u "Službenom listu grada Beograda" br. 10/2011, koja je stupila na snagu (u daljem tekstu: Odluka).

...

Pomenuta Odluka je nelogična jer je za isti prekršaj u istoj Odluci predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu koju naplaćuje komunalni inspektor (član 66.) i predviđena je novčana kazna u rasponu koja se izriče u postupku od strane Prekršajnog suda.

Navedenim odredbama - data je mogućnost komunalnoј policiji da sama odlučuje da li će se subjektu prekršaja, koji postupa protivno odredbama Odluke, izreći novčana kazna na licu mesta ili će se protiv njega voditi prekršajni postupak pred Sudom za prekršaje.

Odlukom o komunalnom redu predviđeno je dvojstvo u zaprećenim novčanim kaznama i dvojstvo u nadležnosti organa za izricanje kazni za prekršaje, što stvara pravnu nesigurnost.

Postavlja se i pitanje zakonitosti i ustavnosti Odluke.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa