ARHIVA BROJEVA

Ostvarivanja razumnog roka - vremenski okvir (kontroverze novog instituta ZPP)

Vida Petrović Škero,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

Reformisanje ZPP, ne može biti dovoljan faktor koji obezbeđuje povećanje efikasnosti. Zakonodavac mora da vodi računa o mogućnostima nacionalnog pravosudnog sistema prilikom izmene zakona. Pre svega tu je ljudski faktor, koji se ogleda kroz kvalitet sudstva, postojeći broja sudija. Naravno, mora se voditi računa i o kvalitetu advokature. Porebno je, imajući u vidu opterećenost i kvalitet suda kao arbitra i advokata koji profesonalno vrši zaštitu prava učesnika u postupku odrediti optimalno vreme potrebno da se može kvalitetno primeniti novi Zakon (vacatio legis). Zakonodavac je morao da ima u vidu i sudske kapacitete, naročito s obzirom na skoro izvršenu reorganizaciju sudskog sistema i način funkcionisanja nove sudske mreže.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa