ARHIVA BROJEVA

Odnos prvostepenog i drugostepenog suda (član 462. ZKP)

Mr Sretko Janković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Drugostepeni sud u krivičnom postupku, između ostalog, može prvostepenu presudu ukinuti i vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, zbog učinjenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Ranije se dešavalo da drugostepeni sud više puta ukida prvostepenu presudu, ali nakon izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) iz 2009. godine, prvostepena presuda u krivičnom postupku se može ukinuti samo jednom, a ako drugostepeni sud nakon ukidanja prvostepene presude nađe da i nova presuda sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka ili da činjenično stanje nije pravilno i potpuno utvrđeno, sam će otvoriti pretres i otkloniti bitne povrede odredaba krivičnog postupka ili potpuno i pravilno utvrditi činjenično stanje i doneti konačnu presudu. Činjenica da presuda u krivičnom postupku može biti samo jednom ukinuta, dovela je u nekim slučajevima do nezakonitog postupanja prvostepenih sudova, o kojima ćemo ovde govoriti.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa