ARHIVA BROJEVA

Odluke Kasacionoga suda Kraljevine Srbije (u periodu od 1890. - 1905. godine)

 

Pre dvanaestak – trinaestak dekada, u ovoj zamlji (koja se, istina - tada malo drugačije zvala, odnosno zvala se Kraljevina Srbija) sudili su (i presuđivali) po "varošima" prvostepeni sudovi, na čije se presude  žalilo – Apelacionom Sudu. Na "vrhu" je bio Kasacioni sud Kraljevine Srbije, koji je u određenim slučajevima procenjivao da li su akti koji su "dolazili do njega"  u skladu sa zakonom ili ne ("na zakonu osnovani", odnosno "ne odgovara zakonu").

Odluke suda su publikovane u brojnim stručnim časopisima i zbornicima strukovnih udruženja. Obzirom na izuzetno dug vremenski period i događaje koji su se odigravali (pre svega ratovi, ali i još mnogo drugog što se dešavalo) i koji su puno toga "izmestili", poremetili i uništili – do nas je "doprlo" ne baš previše materijala i to u segmentima i razbacano, često ne u originalnim verzijama, već u obliku znatno kasnije izdatih zbirki (u periodu između dva rata, knjižar izdavač Geca Kon, jedan je od najznačajnijih i najproduktivnijih izdavača publikacija pravne tematike i kome u mnogome možemo da zahvalimo što danas čitamo neke od bisera sudske prakse devetnaestog veka u Srbiji). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa