ARHIVA BROJEVA

Odgovornost zbog greške lekara anesteziologa

Prof. dr Jakov Radišić

I. Uvod

Sadržinu ovog rada čine sledeća pitanja: Šta je svrha anestezije i zašto se pacijenti od nje naročito plaše? Koje dužnosti ima lekar anesteziolog kad u timu za operaciju pacijenta radi zajedno sa hirurgom, i na koji se način vrši razgraničenje njihovih nadležnosti u tom slučaju? Ako anesteziolog svoj stručni rad na pacijentu obavlja pomoću aparata za disanje ili za anesteziju, pa aparat otkaže i nanese štetu pacijentovom zdravlju, da li odgovornost za tu štetu zavisi od krivice ili je ona objektivna?

Odgovor na ova pitanja sleduje na temelju medicinske i pravne literature, prakse nemačkih i bivših jugoslovenskih sudova.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa