ARHIVA BROJEVA

Odgovornost za naknadu štete u vazdušnom saobraćaju

Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

Đuro Čepić, advokat iz Beograda

S obzirom na specifičnost materije, naknada štete u vazdušnom saobraćaju regulisana je posebnim zakonom – Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 87/2011). Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi u vazdušnom saobraćaju koji se odnose na ugovore o prevozu putnika, prtljaga i stvari, ugovore o obavljanju drugih komercijalnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju, ugovore o zakupu vazduhoplova, ugovore o osiguranju u vazdušnom saobraćaju, kao i na odnose koji nastaju u slučaju štete koju vazduhoplov u letu pričini trećim licima i stvarima na zemlji (čl. 1. st. 1). Pošto reguliše i odnose koji nastaju u slučaju štete koju vazduhoplov u letu pričini trećim licima i stvarima na zemlji, time su obuhvaćeni i vanugovorni obligacioni odnosi u vezi naknade tih šteta. Za obligacione odnose u vazdušnom saobraćaju ovaj zakon je lex specialis. Zato je shodna primena opštih propisa na te odnose ograničena samo na slučajeve ako nisu uređeni ovim zakonom (čl. 1, st. 3).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa