ARHIVA BROJEVA

Obavezno advokatsko zastupanje privrednih subjekata

Mr Velisav Marković

 

U Zakonu o parničnom postupku odstupljeno je od principa slobodnog advokatskog zastupanja u domenu postupka po vanrednim pravnim lekovima pošto Zakon predviđa da stranku mora zastupati advokat u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa