ARHIVA BROJEVA

Obaveza usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima

 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011)

 

U "Sl. glasniku RS", br. 36/2011, od 27. maja 2011. godine, objavljen je NOVI Zakon o privrednim društvima, kojim je propisan niz značajnih novina.

Posebno značajne su odredbe kojima se propisuju obaveze postojećim privrednim subjektima.

Naime, OBAVEZA USKLAĐIVANJA postojećih društava sa NOVIM Zakonom - odnosi se, u najvećoj meri, na Društva s ograničenom odgovornošću (DOO) i Akcionarska društva (AD) i to u pogledu minimalnog iznosa osnovnog kapitala, organa upravljanja u njima, njihovih opštih akata (osnivačkih akata, statuta i dr.), kao i obaveze registrovanja izvršenih usklađivanja (kod nadležnog registratora, ODNOSNO Agencije za privredne registre).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa