ARHIVA BROJEVA

Obaveza plaćanja sudske takse i naknada parničnih troškova

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Neka pojmovna razjašnjenja

U parničnom postupku pred sudom stranke plaćaju sudske takse. Oni to čine kao takseni obveznici. Neplaćena sudska taksa ne zaustavlja pristup sudu, jer bi to bilo protivno pravu na pravično suđenje. Titular obaveze plaćanja je lice u čijem interesu je preduzeta odgovarajuća parnična radnja za koju je zakonom propisano plaćanje takse što je i završni fragmenat odredbe stava 1. člana 2. Zakona o sudskim taksama1. Na taj način se prepoznaje primarni kriterijum određivanja titulara ove obaveze. On je određen odgovorom na pitanje koje lice ima pravno zaštićen interes od potrebe preduzimanja odgovarajuće radnje. On se prepoznaje prema u alternativi određenim činjenicama zavisno od vrste preuzete radnje. Na taj način se i otkrivaju pravno važne činjenice koje obrazuju sadržaj pretpostavke dispozicije u čijem prisustvu lice postaje takseni obaveznik.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa