ARHIVA BROJEVA

Novine u Zakonu o radu

 

Paraskeva Mihajlović

ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA

U ovom poglavlju izvršene su određene promene samo u odredbama čl. 210, 211, 214. i 229. Zakona.

1. Promenama izvršenim u čl. 210, 211. i 214. Zakona, prava sindikata i njihovih predstavnika su restriktivnija u odnosu na dosadašnja rešenja.

Poslodavac i sindikat će i dalje kolektivnim ugovorom ili sporazumom da regulišu svoje međusobne odnose. Poslodavac je dužan da sindikatu obezbedi tehničko-prostorne uslove za rad, ali obim tih obaveza zavisi od prostornih i finansijskih mogućnosti poslodavca. Obaveza je poslodavca, takođe, da sindikatu omogući pristup podacima i infoemacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti (čl. 210.).

Promenama u članu 211. Zakona, pravo na plaćeno odsustvo ovlašćenog predstavnika sindikata, zamenjeno je mogućnošću. Kolektivnim ugovorom ili sporazumom između poslodavca i sindikata kod poslodavca, može se utvrditi pravo na plaćeno odsustvo predstavniku sindikata, radi obavljanja funkcije, srazmerno broju članova sindikata. Znači, sindikat će o plaćenim časovima predstavnika sindikata morati da pregovara u postupku zaključivanja kolektivnog ugovora, odnosno sporazuma sa poslodavcem, ali je ostavljeno poslodavcu da odluči da li će to pravo da obezbedi i kojim članovima sindikata.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa