ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Milan Milović

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici, neposredno pred novu 2012. godinu, tačnije 26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS, br. 99/2011, dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 03. januara 2012. godine.

Njegova primena počinje od 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, 1. januara 2013. godine za Registar komora, 1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, 1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, 1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. Potreba za različitim trenutkom otpočinjanja primene ovog procesnog zakona u različitim registrima uslovljena je postojanjem adekvatnih materijalnih zakona i potrebom za njihovim donošenjem onde gde to nije do sada učinjeno.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa