ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o ozakonjenju objekata, osnovne novine i rešenja

Borisav Čolić,
sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji

Uvodne odredbe

Novi Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 96 od 26. novembra 2015. godine), prvi put u zakonodavnoj praksi uređuje jednu posebno značajnu oblast, o kojoj nije bilo posebnih propisa do dana donošenja pomenutog zakona.

Zakonom se uređuju uslovi, za postupak i način oznakonjenja objekata i delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju. Istim Zakonom uređuju se uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice oznakonjenja i druga brojna pitanja od značaja za sprovođenje oznakonjenja građevinskih objekata.

Pored iznetog, Zakon propisuje da se odredbe o ozakonjenju odnose i na pomoćne i druge građevinske objekte u funkciji glavnog objekta, kao što su garaže, ostave i brojni drugi prateći objekti. Zakon se odnosi i na pomoćne objekte koji su u funkciji odbijanja tehnološkog procesa u zgradi, glavnom građevinskom objektu. Svi pomoćni i drugi građevinski objekti prema Zakonu smatraju se sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta, a ozakonjenje pomoćnih i drugih objekata se obavlja zajedno sa ozakonjenjem glavnog građevinskog objekta uz poštovanje uslova, načina i postupka ozakonjenja koji se okončava donošenjem rešenja o oznakonjenju. Sveobuhvatnost zakonskih odredbi je ostvarena na način propisan u Zakonu, u smislu da se odredbe o oznakonjenju odnose i na podzemne vodove i nadzemne vodove, pod uslovom da ti objekti po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte (član 1. Zakona).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa