ARHIVA BROJEVA

Nemački Zakon o pravima pacijenata

prof. dr Jakov Radišić

I. Uvod

Mnoge evropske zemlje imaju već poodavno svoje posebne zakone o pravima pacijenata, dok je Nemačka tek 20. februara 2013. godine donela sličan zakon, koji je stupio na snagu 26. februara iste godine (objavljen u Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2013, Teil I, Nr. 9). Njegov pun naziv glasi. "Zakon o poboljšanju prava pacijentkinja i pacijenata, ali ga svi skraćeno imenuju kao Zakon o pravima pacijenata - dalje skraćeno: ZPP). Sve do ovog Zakona, u Nemačkoj je bilo samo nekoliko pojedinačnih i usamljenih normi o pravima pacijenata, smeštenih u zakonima iz različitih oblasti. Međutim, pravna pravila o najhitnijim pitanjima, o lečenju i o odgovornosti lekara, nisu bila uređena nijednim zakonom nego ih je utvrdila i razvila sudska praksa. Tumačeći opšta pravna pravila i primenjujući ih na konkretne odnose između lekara i pacijenata, sudovi su stvorili tzv. "sudijsko pravo", koje je imalo "vlastiti život". Prema proceni nemačkih stručnjaka, 80-90% pacijentovih prava počivalo je na sudskoj praksi. Zato nedostatak zakonskih normi o ovoj oblasti nije mnogo zabrinjavao nemačke pravnike. Jer, i bez odgovarajuće kodifikacije, Nemačka je sa postojećim pravima pacijenata bila u znatnoj prednosti prema drugima, i imala je "vrhunski položaj među zemljama članicama Evropske unije".

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa