ARHIVA BROJEVA

Naknada parničnih troškova

Dragoslav Đokić, advokat iz Beograda

Pojam parničnih troškova

Parnični troškovi su proizvod parnice, putem koje se, vrši zaštita osporenih i ugroženih subjektivnih prava.

Zakon o parničnom postupku u čl. 150. stav 1. navodi da su parnični troškovi izdaci učinjeni u toku ili povodom postupka, ne navodeći ih poimenice, a u stavu 2. istog člana navodi se još i to da parnični troškovi obuhvataju i nagradu za rad advokata i drugih lica kojima zakon priznaje pravo na nagradu.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa