ARHIVA BROJEVA

Nadležnost sudova u sporovima povodom izbora i razrešenja direktora, upravnog i nadzornog odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština

Ljubodrag Pljakić,
dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Pitanje koji je sud nadležan da sudi sporove oko izbora i razrešenja direktora javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština je dugo godina privlačilo pažnju sudova prilikom pokretanja spora još u fazi prethodnog ispitivanja tužbe. Logično, jer prema članu 17. stav 1. ZPP ("Službeni glasnik RS", broj 72/011), koji se na osnovu člana 74. Zakona o upravnim sporovima shodno primenjuje i u materiji upravnog spora, sud po službenoj dužnosti vodi računa o svojoj stvarnoj nadležnosti u toku čitavog postupka. Te dileme su pojačane naročito zadnjih godina.

Pitanja su se dodatno komplikovala traženjem odgovora oko statusa imenovanih i postavljenih lica na time i njihovog razrešenja. O tome su postojali i stavovi sudske prakse, ali su se i pojedine sudije oglašavale kroz referate na savetovanjima

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa