ARHIVA BROJEVA

Načelo podele vlasti i ustavnosudska kontrola

Dr Bosa M. Nenadić,
sudija Ustavnog suda

Ustavno sudstvo se od samog početka smatralo osnovnim garantom ustavom uspostavljenih odnosa među različitim organima vlasti, a potom i njihovog odnosa prema građanima. Uvid u praksu uzornih ustavnih sudova kazuje da su ovi sudovi vidno doprinosili oblikovanju principa podele vlasti, kao jednog od bazičnih principa uređenja i organizacije savremenih država, te da je ovaj princip, od osnovnog ustavnog načela koje ustavno sudstvo treba da štiti, vremenom postao kriterijum za rešavanje ustavnih sporova, odnosno merilo za interpretaciju ustavnih normi. U radu se posebno ukazuje kako je i koliko je Ustavni sud Srbije, svojom praksom i politikom ustavnog nadzora, uticao na ostvarivanje Ustavom proklamovanog principa podele vlasti, te na "transformisanje" vršenja javne vlasti u savremenoj Srbiji. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa