ARHIVA BROJEVA

Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i (ne)delovanje načela Ne bis in idem

Teorijski pogled i mogući praktični problemi

 

dr Milan Škulić,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1. Uvod

Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja je u našem krivičnom procesnom pravu postojalo decenijama u postupku prema maloletnicima, kada se maloletnik u određenim slučajevima, a pre svega u pogledu lakših krivičnih dela, nije morao obavezno krivično goniti, ako bi se ocenilo da to nije celishodno. Uvođenje tog načela i u odnosu na punoletna lica, a u pogledu određenih krivičnih dela koja su inače, predmet skraćenog postupka, je bila velika novina u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2001. godine, a potom su neke novele tog ZKP-a, kao i svaki naš novi ZKP, sve više širile mogućnosti korišćenja tog načela u vidu tzv. uprošćenih procesnih formi. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa