ARHIVA BROJEVA

Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza iz Zakona o radu

 

Mr. Vesna Bilbija,
Javno preduzeće "Pošta Srbije", Radna jedinica poštanskog saobraćaja "Subotica"

Slično kao što je to slučaj u svim zemljama tranzicije, i Republika Srbija je izložena stalnim promenama i brojnim reformama. U oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, socijalnog osiguranja, zapošljavanja i dr., reforme su neminovne, a obaveza, odnosno odgovornost države je da navedene oblasti zakonski uređuje i obezbeđuje. Kolika pažnja i značaj se pridaju ovoj zakonodavnoj aktivnosti govori i to što se, iako je u pitanju noveliranje zakona, tokom procesa usvajanja izmena i dopuna zakona, govorilo o novom zakonu. Pored strateških, ukazivano je više puta i na nomotehničke razloge noveliranja1. Na strateškom planu, kao što je isticano više puta, unapređenje zakonodavnog okvira kroz julske izmene i dopune Zakona o radu, trebalo bi da, pored ostalih mera vlade, doprinese podsticanju domaćih i stranih investicija i prevazilaženju ekonomske krize, povećanju zaposlenosti, smanjenju rada "na crno", kao i privrednom rastu. Kao razlozi za donošenje, u Obrazloženju Predloga zakona, pored ostalog, isticala se potreba za smanjenjem nepotrebne procedure administriranja, koje ne doprinose zaštiti prava zaposlenih, a predstavljaju znatan trošak za poslodavce, te potreba da se preciziraju pojedine odredbe Zakona koje su u praksi različito tumačene i primenjivane od strane poslodavaca, a ponekad dovodile i do različite sudske prakse, što je sve imalo za posledicu pravnu nesigurnost. Fleksibilnije regulisanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih, u skladu sa međunarodnim standardima, trebalo bi da obezbedi zadovoljenje potreba zaposlenih i poslodavaca u regulisanju njihovih međusobnih odnosa, uz obezbeđivanje zaštite zaposlenih kao "slabije strane" u ugovornom odnosu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa