ARHIVA BROJEVA

Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta

Zoran Stojanović
Dragana Kolarić

KRIVIČNOPRAVNO REAGOVANJE NA TEŠKE OBLIKE KRIMINALITETA

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010

U drugoj polovini 2010. godine u izdanju biblioteke Crimen, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavljena je monografija "Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta", autora dr Zorana Stojanovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta u Beogradu i dr Dragane Kolarić, docenta na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Veoma je bitno ukazati na činjenicu da je monografija nastala kao rezultat rada na Projektu "Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja", pa su stoga, u njenim sadržajima, pored sistematizovanih dosadašnjih relevantnih znanja iz ove oblasti, naučno obrađena i prezentirana nova saznanja do kojih se došlo istraživanjem, a koja su od značaja za sagledavanje stvarnih mogućnosti krivičnog prava za efikasno suzbijanje teških oblika kriminaliteta.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa