ARHIVA BROJEVA

Krivično delo agresivnog rata

dr Goran D. Matić,

direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost
i zaštitu tajnih podataka Vlade Republike Srbije

Apstrakt: Analizirajući radnje izvršenja kod krivičnog dela agresivnog rata možemo zaključiti da ono u sebi ne sadrži elemente bilo kakvog nasilja, ali i da je njegova apstraktna opasnost izuzetno velika uz mogućnost izazivanja nesagledivih i čak tragičnih posledica za neku državu ili čak međunarodnu zajednicu. Tako da možemo zaključiti da se ovo krivično delo u teoriji i praksi nalazi između politike i prava. Iz nekih nepoznatih razloga, stručna javnost se nije u dovoljnoj meri bavila analizom prakse i teorije ovog krivičnog dela, iako je to bilo krajnje opravdano radi analize rada različitih međunarodnih krivičnih sudova, a posebno Međunarodnog tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije nakon 1991. (Haškog tribunala). Sam rad je imao za cilj da pokrene razmišljanja o problematici krivičnog dela agresivnog rata, kao i da ukaže na problematiku u primeni nacionalnog krivičnog prava u odnosu na međunarodno krivično pravo.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa