ARHIVA BROJEVA

Korupcija - "Zločin koji se (ne) isplati"

Darinka Đuran
Dragana Đurić

"Zločin se ne isplati".

Ova tvrdnja je u društvu ustaljena, ali nije sasvim tačna. Zločin se ne isplati samo ako je za njega predviđena sankcija, samo ako postoji društvo koje ga osuđuje i ako je ta osuda brza, verovatna i odlučna, te ako osuda znači i uverljivu kaznu, i samo ako postoje ljudi koji su spremni da mu se odupru. Lako se može primetiti da je previše uslova. Ako izostane samo jedan od ovih uslova, zločin se isplati, zapravo on je jako dobar posao.

Obično se radi o velikim svotama novca, vrednim poklonima, ali indirektne štete su višestruko veće – prestaju korisne investicije, nestaje ekonomska logika, a ruši se moral i destabilizuje se političko poverenje, ugrožavaju se ljudska prava, pravni poredak i socijalna pravednost.

Na osnovu prethodnog nameće se postavka:

•   Korupcija se isplati samo ako ostane neotkrivena;

•   Korupcija se isplati samo ako je društvo mirno trpi;

•   Korupcija se isplati samo ako ostane nekažnjena;

•   Percepcija korupcije je značajan barometar društvenih kretanja, a vezuje se i za niz drugih fenomena kao što su poverenje u institucije, glasanje na izborima i ostalo.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa