ARHIVA BROJEVA

Izmene Zakona o policiji i upravno-sudska zaštita policijskih službenika

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasaionog suda u penziji

ODNOS ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I POSEBNIH PROCESNIH ZAKONA

Odavno je rečeno da procesni zakoni i procesne odredbe u materijalnim zakonima predstavljaju demokratiju bilo kog postupka. I zaista, ako se zna da u pravnom životu države Srbije preko 80% propisa predstavljaju ono što u najširem smislu nazivamo "upravni", onda je više nego jasno od kakvog je značaja dobro uređen procesni-upravni zakon i u još većoj meri stabilna sudska praksa u njegovoj primeni. To dalje, znači poštovanje prava stranke na očekivano rešenje u upravnom postupku ili očekivanu presudu suda, što predstavlja zakonitu odluku državnog organa u primeni prava na osnovu utvrđenih odlučnih činjenica. Pravo stranke da učestvuje u postupku i da joj se omogući da se izjasni o bitnim razlozima za donošenje rešenja je jedno od osnovnih prava stranke prilikom njenog učešća u postupku.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa