ARHIVA BROJEVA

Efikasniji rad Evropskog suda za ljudska prava

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna Akademija, Novi Sad


Protokol br. 14, usvojen u Strazburu 13. maja 2004.godine, predstavlja novu izmenu nadzornog sistema Evropske konvencije oljudskim pravima. Razlog i cilj njegovog donošenja je poboljšanje efikasnosti Evropskog suda za ljudska prava time što će mu se omogućiti da brže i lakše vrši selekciju i odbacivanje neprihvatljivih predstavki i odlučuje o istim ili sličnim slučajevima koji se ponavljaju. Primena Protokola 14 odlagana je usled nedostatka ratifikacije Ruske Federacije, a ista ga je ratifikovala 18. februara 2010, a početak njegove primene biće od 1. juna 2010.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa