ARHIVA BROJEVA

Duševni bolovi zbog povređivanja bliskog lica

dr Zoran Ilkić,
pravni zastupnik u štetama "DDOR NOVI SAD" a.d.o. Novi Sad 

Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog gubitka bliskog lica

U slučaju pogibije nekog lica, nesreća ima za posledicu inicijalnu žrtvu, osobu koja je izgubila život. Pored nje, često postoji i jedno ili više lica, tzv. posredne žrtve, koje zbog toga trpe duševne bolove.1 Povreda afekcija (affectio – sklonost, naklonost) izazvana smrću inicijalne žrtve predstavlja direktnu štetu, iako je u fizičkom smislu inicijalna žrtva ta, čija ličnost predstavlja objekat izvršenja štetne radnje. Smrt bliskog lica može kod njegovih najbližih izazvati teške psihičke posledice u vidu stresa ili narušenja zdravlja. Zakonodavac može ili ne uvažiti ovu činjenicu i priznati ili ne pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova (tzv. povrede osećaja ljubavi – pretitum doloris) bliskim srodnicima umrlog lica.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa