ARHIVA BROJEVA

Dopuštenost žalbe protiv odluke Apelacionog suda o dozvoljenosti posebne revizije po Zakonu o parničnom postupku

Miloš Radovanović

1. Uvod

Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09) je u građansko procesno pravo Republike Srbije uveo posebnu reviziju1. Odredbom člana 395. tog zakona propisano je da je revizija izuzetno dozvoljena i protiv drugostepene presude koja se, po opštim pravilima, ne bi mogla pobijati revizijom, kada je po oceni apelacionog suda o dopuštenosti ove revizije, potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa, ujednači sudska praksa ili kada je potrebno novo tumačenje prava. Ova odredba je dobila značaj nakon početka rada apelacionih sudova2. Značaj ove odredbe je dodatno porastao zbog toga što je izmenama parnične procedure s kraja 2009. godine revizijski cenzus sa 500.000 dinara podignut na 100.000 evra.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa