ARHIVA BROJEVA

Dejstvo odluka Ustavnog suda u funkciji potvrde ustavne prirode i ustavnog položaja ove institucije

Prof. dr Olivera Vučić i prof. dr Dragan Stojanović
sudije Ustavnog suda Republike Srbije

Polazeći od davno opšteprihvaćenog stava da je "ustav jemstvo slobode ili nije ustav"1, ustavno sudstvo, kao organ zaštite i odbrane ustava, nije drugo do zaštitnik te ujemčene slobode. Tako ove, samo naizgled jednostavne, a u suštini teorijskim postignućima i istorijskim razvojem osvedočene istine, opravdano dovode do postavljanja pitanja koji je to organ, koji se, u smislu pravnog delovanja, u većoj meri od ustavnog suda odlikuje društvenim značajem ili vrši društvenu ulogu većeg opravdanja? Čini se da je ovaj "ekskluzivni, vrhovni arbitar", na sigurnom putu da obezbedi takvo mesto u hijerarhiji institucija koje su zaslužne za obezbeđenje vladavine prava. Iako uspostavljen stolećima posle nastanka vladalačke vlasti i mnogo kasnije od pojave samog narodno-predstavničkog zakonodavca, ustavni sud je, zarad svoje ustavnopravne i opšte-društvene uloge koju mu je namenio sam ustav i ustavom uspostavljenog položaja, organ u osobenom, opet ustavom uređenom smislu nadređen delovanju, kako nosioca vladalačke, tako i zakondavne vlasti. Ustavni sud je, budući kontrolor akata i radnji najpre zakonodavca, zatim organa nadležnih za vršenje izvršne vlasti, kao i redovnih sudova, osvojivši poziciju nosioca četvrte vlasti, uspostavljen kao institucija vodećeg pravnog i društvenog značaja.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa