ARHIVA BROJEVA

Beleške o Praktikumu za upravni spor, autora Ljubodraga Pljakića

 

Prof. dr Zoran R. Tomić

JEDNA NASUŠNA, VANSERIJSKA KNJIGA

Praktikum za upravni spor sastoji se od suštinskih objašnjenja uz gotovo svaki član ZUS-a, odabrane respektabilne sudske prakse i razgovetnih, rafiniranih obrazaca ("mustri", "pelcera") za primenu teksta zakona o kojem je reč. Ova knjiga sa svojih ukupno 560 stranica čitko odštampanog teksta (na kvalitetnom papiru), ima dva dela. Prvi se sastoji od dve potceline: I - Zakon o upravnim sporovima sa komentarom i sudskom praksom (str. 9-408); II - Obrasci za upravni spor (str. 409-528).3 Drugi deo je naslovljen kao Prilog - indeks pojmova (str. 531-560). Ugledni i ažurni Izdavač sa zavidnim stažom - Intermex, baš se potrudio (a ne samo autor!) na planu originalnosti, preglednosti i sistematičnosti pripadajućeg tehničkog arsenala, na pojmovnom povezivanju segmenata prvoga dela Knjige. Pojmovnik prima facie može nezagrejanom čitaocu da deluje komplikovano, ali se već kratkim udubljivanjem brzo otkriju šeme brojeva stranica i članova, kao i prigodna upućivanja. Veoma blagotvorno, posebno za sudije i za advokate.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa