ARHIVA BROJEVA

Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji - Uređenost i održivost u praksi

Prof. dr Živko Kulić

...

Postojeće stanje u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji je nešto povoljnije nego što je u prošlosti bilo. Instrumenti pregovaranja vremenom su unapređivani, a stečena su i dragocena pregovaračka iskustva. Pregovaračke strane se bolje snalaze u pregovaračkom procesu nego ikada ranije. Članovi pregovaračkih timova znaju šta hoće i sa više znanja i umeća dolaze na pregovore, što, npr. devedesetih godina prošlog veka nije bio slučaj. Pozitivni pomaci vidljivi su u svim segmentima kolektivnog pregovaranja, što je ohrabrujuća i veoma značajna činjenica.

I pored iznetog, s razlogom se može reći da je stanje u predmetnoj oblasti i dalje zabrinjavajuće. Razloga za to ima podosta, kako objektivne, tako i subjektivne prirode. Neki se mogu brzo i relativno lako otkloniti. Zato je veoma važno da se na pravi način prepoznaju i da se o njima, uz učešće svih zainteresovanih strana, otvoreno porazgovara, u cilju iznalaženja odgovarajućih rešenja za njihovo prevazilaženje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa