ARHIVA BROJEVA

PROSVETA

– OBRAZOVANJE I VASPITANJE –

– Prevencija zloupotrebe elektronskih uređaja –

 

Potrebno da škola internim aktom jasno propiše način upotrebe
mobilnog telefona

U cilju prevencije različitih oblika zloupotrebe elektronskih uređaja tokom obrazovno-vaspitnog procesa potrebno je da škola internim aktom jasno propiše način upotrebe mobilnog telefona uz preporuku je da se pri izradi internog akta uzmu u obzir i predlozi organa škole, a posebno saveta roditelja, učeničkog parlamenta, nastavničkog veća i pedagoškog kolegijuma

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa