ARHIVA BROJEVA

OSIGURANJE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

15.08.2023.

U prethodnom periodu našu zemlju su zadesile brojne poplave, oluje i druge vremenske nepogode, koje su ostavile velike posledice i na imovinu građana. U ovakvim situacijama, važno je da građani budu upoznati sa svojim pravima u vezi naknade materijalnih šteta koje su pretrpeli.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa