ARHIVA BROJEVA

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Predstavka br. 19933/17
Dragan MATOVIĆ i Dragiša MATOVIĆ
protiv Srbije

GRAĐANSKI POSTUPAK

Naknada štete

Klizište i zemljotres

Građanska tužba protiv opštinske uprave
za nadoknadu štete na kući

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa