ARHIVA BROJEVA

NEKE DILEME U POGLEDU IZBORA DIREKTORA U JAVNIM USTANOVAMA

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Zaključak: Ustanove su oblik organizovanja javnih službi u kojima se vrši delatnost koja je u funkciji zadovoljavanje interesa građana - javni interes. Osnivač ustanove vrši izbor i razrešenje direktora ustanove. On to ostvaruje davanjem predhodne odnsno naknadne saglasnosti. U njenom odsustvu nacrt rešenja o imenovanju direktora ne deluje u pravnom saobraćaju pošto je nepotpun upravni akt. Rešenje o imenovanju odnosno razrešenju direktora je zajedničko rešenje. Ova saglasnost pošt je reč o diskrecionom ovlašćenju osnivača i ne mora da sadrži obrazloženje.

Ključne reči: javne službe, ustanove, imenovanje direktora, razrešenje, odluka o imenovanju, osnivač, saglasnost, zajedničko rešenje, sudska zaštita

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa