ARHIVA BROJEVA

FORMIRANI

Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja i
Radne grupe - za bezbednost dece na internetu i
za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih

 

U "Sl. glasniku RS", br. 39/2023, od 12.05.2023, objavljene su tri odluke Vlade kojima se shodno nastaloj situaciji (a na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi) obrazuju:

-    Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja

-    Radna grupa za bezbednost dece na internetu

-    Radna grupa za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa