ARHIVA BROJEVA

ZAKLJUČAK VLADE

Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − dr. zakon i 47/18) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada je donela i u "Sl. glasniku RS", br. 37/2023, od 05.05.2023. objavila - ZAKLJUČAK kojim:

1.   Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da hitno pripremi izmene i dopune Zakona o oružju i municiji kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, a za one koji ne ispunjavaju pooštrene uslove predvideti obavezan otkup oružja, sve s ciljem da se broj kratkog vatrenog oružja u posedu pravnih i fizičkih lica smanji za 90%.

2.   Izmenama Zakona o oružju i municiji predvideti provere, na šest meseci i godinu dana, lica kojima je dozvoljeno posedovanje oružja (uključujući i lovačko oružje), a koje bi podrazumevale obavljanje lekarskih, psihijatriskih i psiholoških pregleda i obavezan test na psihoaktivne supstance.

3.   Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da razmotri potrebu pooštravanja uslova za posedovanje lovačkog oružja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa