ARHIVA BROJEVA

ZAKLJUČAK VLADE

Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, Vlada je donela i u "Sl. glasniku RS", br. 36/2023, od 04.05.2023. objavila - ZAKLJUČAK kojim:

1.     Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem da se obezbedi moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja (odobrenja za nabavku oružja, oružnih listova i dr.), na dve godine.

2.     Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od tri meseca izvrši reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja.

3.     Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od šest meseci izvrši kontrolu kako lica koja imaju dozvole drže oružje, a posebno kontrolu da li su ispunjeni zakonski uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je na adekvatan način sprečen pristup oružju i municiji maloletnicima i drugim neovlašćenim licima.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa