ARHIVA BROJEVA

DAN ŽALOSTI

U „Sl. glasniku RS“, br. 36/2023, od 04.05.2023. godine i „Sl. glasniku RS“, br. 37/2023, od 05.05.2023. godine, objavljene su dve odluke Vlade o proglašenju Dana žalosti, povodom tragičnih događaja sa smrtnim ishodima, koje glase:

Na osnovu člana 2. stav 3. Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 30/10),

Vlada donosi

ODLUKU
o proglašenju Dana žalosti

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa