ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD

PREKRŠAJI

Odlučivanje i primena ZKP (član 99. Zakona o prekršajima,
član 445. stav 3. ZKP) – Usvajanje zahteva za zaštitu zakonitosti
Republičkog javnog tužioca

odlučujući samo o jednoj žalbi izjavljenoj protiv prvostepene presude, iako je i okrivljena izjavila žalbu, drugostepeni prekršajni sud je pobijanom presudom učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 2. tačka 4) u vezi člana 259. stav 1. Zakona o prekršajima, jer nije primenio odredbu člana 455. stav 3. ZKP u vezi člana 99. Zakona o prekršajima, na šta se osnovano ukazuje zahtevom za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa