ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD

KRIVIČNI POSTUPAK

“Procesna zabrana“ drugostepenom sudu
da ponovo ukine prvostepenu presudu

Povreda člana 455. stav 2. ZKP – Usvajanje zahteva za zaštitu
zakonitosti Republičkog javnog tužioca

Odredbom člana 455. stav 2. ZKP propisano je da će drugostepeni sud sam presuditi ako je u istom predmetu prvostepena presuda već jedanput ukidana.

Dakle citiranom zakonskom odredbom predviđeno je ograničenje opšteg ovlašćenja drugostepenog suda iz stava 1. istog člana, u pogledu odluka koje taj sud može doneti prilikom rešavanja o žalbi protiv presude i to u odnosu na ovlašćenje drugostepenog suda da ukine prvostepenu presudu i uputi predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje, s obzirom na to da prema citiranoj zakonskoj odredbi takvu odluku drugostepeni sud ne može doneti u procesnoj situaciji kada je u istom predmetu već jedanput ukinuta prvostepena presuda.

Odredba člana 455. stav 2. ZKP, propisuje „procesnu“ zabranu za drugostepeni sud da ponovo ukine prvostepenu presudu u predmetu u kome je prvostepena presuda već jedanput ukinuta, što istovremeno znači da ni prvostepeni sud ne može u istom predmetu treći put voditi prvostepeni postupak.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa