ARHIVA BROJEVA

Separat - April 2023.

TUŽILAŠTVO

BROJ 4. GODINA 2023

APRIL 2023.

TUŽILAŠTVO – Naslovna strana i impresum separata

TUŽILAŠTVO – Sadržaj separata

TUŽILAŠTVO – I – Zakon o Visokom savetu tužilaštva – Sadržaj Zakona

TUŽILAŠTVO – I – Zakon o Visokom savetu tužilaštva – Tekst

TUŽILAŠTVO – I – Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština

TUŽILAŠTVO – II – Zakon o javnom tužilaštvu – Sadržaj Zakona

TUŽILAŠTVO – II – Zakon o javnom tužilaštvu – Tekst

TUŽILAŠTVO – III - USKLAĐIVANJE – Odredbe u drugim zakonima koje su usklađene sa Novim Zakonima – Zakon o Ustavnom sudu, Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata – Pregradna strana

TUŽILAŠTVO – III - USKLAĐIVANJE – Odredbe u drugim zakonima koje su usklađene sa Novim Zakonima – Zakon o Ustavnom sudu (Odredbe čl. - 4. stav 2, 21. st. 5. do 8, 29. tač. 8) i 12), 45. stav 1. tač. 12) i 13), 47. stav 1. tačka 3) i 80. stav 1. kao i kompletan odeljak 10. i čl. 99. – 103. Zakona), Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije (Odredbe čl. - 13. i 15. Zakona), Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (Odredbe čl. – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Zakona), Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine (Odredbe čl. – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 14a, 17. i 18-20 Zakona), Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (Odredbe čl. – 4, 5, 6, 9, 11, 12. i 13. Zakona), Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata (Odredbe čl. – 2. i 9. Zakona) – Tekst

TUŽILAŠTVO – IV - SEDIŠTA I PODRUČJA TUŽILAŠTAVA – Izvodi – IZ Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) – III – JAVNA TUŽILAŠTVA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa