ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2023.

BROJ 2. GODINA 2023

FEBRUAR 2023.

IZLAZI MESEČNOPRAVOSUĐE

Usklađivanje pravosudnih zakona sa Ustavom


PRAVOSUĐE

Novi zakoni


POREZI - NEOPOREZIVI IZNOSIODLUKA USTAVNOG SUDA – IUo-72/2020

Davanje u zakup vodnog zemljišta - prekoračenje ustavnih i zakonskih ovlašćenja Vlade


FINANSIJE – NBS – REFERENTNA KAMATNA STOPA

Šta je referentna kamatna stopa NBS i kako ona utiče na građane, ekonomiju i inflaciju


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela iz KZ koja se gone po privatnoj tužbi


SUDSKA PRAKSA

Krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv časti i ugleda


SUDSKA PRAKSA

Uvreda


PARNIČNI POSTUPAK

Izmena činjeničnog stanja u drugostepenom parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – RADNO PRAVOPODRŠKA PORODICI

Finansijska podrška porodici sa decom - Novčana sredstva za izgradnju, ili kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta


MIŠLJENJA MINISTARSTAVA

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa