ARHIVA BROJEVA

PRAVO NA OTPREMNINU – NEKE DILEME

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

Zaključak: Pravo na penziju nema isto značenje kao i iskaz:"pri odlasku u penziju" koji se koristi u odredbi člana 119. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o radu, pri govoru o pravu na otpremninu koje pripada zaposlenom. Uslovi za ostvarivanje ovog prava na ovu otpremninu su: prestanak radnog odnosa iz odgovarajućeg razloga i ispunjavanje uslova za penziju. Nije bitna vrsta penzije. Ona dospeva u vreme raskida radno funkcionalne veze. To pravo ostvaruje zaposleni, a pravo na penziju ostvaruje osiguranik kao jedno od prava iz socijalnog osiguranja.

Ključne reči: otpremnina pri odlasku u penziju, uslovi za penziju, zaposleni, osiguranik.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa