ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNI PRESTUPI

Pitanja i odgovori

Sa Dvadeset devetog savetovanje sudija
privrednih sudova Republike Srbije,
Zlatibor, septembar 2022.

 

Materijalno pravo

Postupanje okrivljenog pravnog lica suprotno uslovima utvrđenim integrisanom dozvolom – Kažnjavanje ispuštanja u vazduh zagađujućih materija u količini većoj od graničnih vrednosti emisije koje su određene u integrisanoj dozvoli – Član 60. Krivičnog zakonika, Član 88. Zakona o upravljanju otpadom; Član 29. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine; Član 79. Zakona o zaštiti vazduha 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa